Wacław Potocki

Głównym przedmiotem nienawiści są panowie, których zniewieściałość i samolubstwo odmalował, jak to już widzieliśmy, w tak prawdziwych choć jaskrawych obrazach, a przy tym
ród Wazów, z którego jeden tylko Władysław IV cieszy się względną pobłażliwością poety, prawdopodobnie dla żywionego przezeń, choć nie ziszczonego, zamiaru wielkiej wyprawy
na Turków.
O jego pomniejszych wyprawach i panowaniu nie wspomina nigdy, żartuje sobie tylko, że przeleżawszy przez cały czas bojów chocimskich w łóżku, był „w aptece, nie w obozie”, a
mimo to, w czasie swej podróży za granicą, odbierał ciągłe owacje za te nie położone zasługi, „sławą odęty pełne panegiryków prowadził okręty”,
_Ale w cudze ozdoby, w
cudze się pstrzyć piórka, _
_Nie siedziawszy na koniu, nie widziawszy Turka, _
_Ujma cnocie hetmanów, [...]._
Przecież:
_[...
] Bóg widzi, czyj kogut, czyj baran, z wysoka,_
_Niech, się pstrzy, niech rzegoce, a wzdy sroką sroka.
_
Za to nie żałuje Potocki zjadliwych docinków Zygmuntowi III, pomimo iż z jego panowania zaledwie ostatnie lata mógł pamiętać.
Już w przedmowie wylicza cały szereg zarzutów, mało znaczących zresztą, którymi zniechęcił ku sobie szlachtę: „nie naprawione obyczaje, konwersacyje z ludźmi swego, dalekiego
od polskiego honoru, narodu, nie królewskie piły i kręgli zabawy, [...] odmiana dworu polskiego na niemiecki, za onych harcerzów, których czterysta Stefan z synów koronnych [...
] przy boku swoim [...] chował i kochał, draganów i alebartników wprowadzenie; ze dwiema siostrami austryjackiemi, sine consensu Reipublice, [...] ożenienie.” itd.
Nie wspomina tu przecie najważniejszego, choć nie wypowiadanego głośno przez Małopolan zarzutu, iż z przeniesieniem stolicy do Warszawy, szlachta małopolska straciła swe dawniejsze
polityczne znaczenie i wpływ na bieg spraw publicznych, i w tym było główne źródło jej niechęci i opozycji przeciw Wazom.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Experience the ultimate hotel getaway

Menu:

Reklama: