Wacław Potocki

_
Nie obeszło się przecie bez rozlewu krwi polskiej, bo
_Tej gry Rozen z Twardowskim przypłacili zdrowiem, _
_Gdy się dalej zagonią; tam Potocki z łuku _
_W rękę wziął, gdy
Araba wiedzie przy munsztuku. _
_I inszych kilku rannych [...].
_
Zachód słońca położył koniec „tej krotofili”, którą Potocki, patrzący na Turków jak na dzikie zwierzęta, opisuje często myśliwskim językiem.
Nie tyle przecie męstwo rycerstwa, ile umiejętne oszańcowanie obozu, założonego w trafnie obranym miejscu, nadało szczupłym siłom polskim tak wielką odporną potęgę.
Turków znowu osłabiała sama.
wielkość i plemienna różnorodność półmilionowej armii, która o ile była straszną w pochodzie swą niszczycielską energią, o tyle znowu zatrzymana przez czas dłuższy na
jednym miejscu w okolicy nieludnej i bezdrożnej, w ostrym stosunkowo klimacie, topniała szybko od głodu, chłodu i chorób nieuniknionych w takim nagromadzeniu ludzi, koni i bydła.
Śmierć Chodkiewicza nie wywarła wpływu na obustronne położenie.
Następca jego, młody Lubomirski, nie potrzebował rozwijać wielkiej energii i zdolności, by dotrwać do końca na odpornym stanowisku.
Trudy i niewygody życia obozowego usposobiły pokojowo obie strony.
Na propozycję tureckiego agenta, Wewelego, posłano dla wybadania usposobienia i żądań Turków marszałka nadwornego Lubomirskich, Jakuba Zielińskiego.
Przyjęty przez wodzów tureckich bardzo uprzejmie, powrócił z zapewnieniem o pokojowym usposobieniu Osmana, który wyczekuje tylko na przybycie upełnomocnionych posłów.
Wkrótce po nim. zjawił się Weweli z listem sułtańskim, warującym posłom bezpieczeństwo ich osoby. Oświadczenia te przecie nie były szczere.
Osman był tak skłonny do przymierza, powiada Potocki, posługując się ulubionym mu porównaniem z życia myśliwskiego: „jako kiedy wielkiego pies naszczeka zwierza, mów hajwo!
każ mu leżeć, bierz go i za uszy, nie pójdzie, aż niedźwiedzia albo wieprza ruszy”.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    Szamba betonowe Przemyśl
    studio kopiowania ślask

Menu:

Reklama: