Wacław Potocki

Również domyśleć się wolno tylko biografowi, iż autor _Argenidy _odbywał nauki w Krakowie i tam miał sposobność zawiązać stosunki tak z Kochowskim Wespazjanem, jak i Janem
Sobieskim. Dość rozległa erudycja, jakiej dowodem jest przede wszystkim przedmowa do _Wojny chocimskiej, _świadczy, iż Potocki w swej młodości dużo czasu poświęcał studiom.
W jakich warunkach i pod jakimi wpływami arianizm Potockiego przekształcił się w gorliwą religijność noszącą piętno katolickie, o tym brak wszelkich świadectw.
Nie znając kolei życia Potockiego, nie możemy oznaczyć bliżej warunków, śród których rozwijały się pojęcia i uczucia, z jakimi spotykamy się w _Wojnie chocimskiej, _nie
możemy nade wszystko przedstawić głównych momentów tego procesu duchowego, którego rezultat jedynie mamy przed sobą.
Domyślać się tylko możemy, iż jako członek zamożnej rodziny, potomek starodawnego rodu, człowiek posiadający piękne mienie, dobrą głowę, serce szlachetne i liczne stosunki
śród małopolskiego ziemiaństwa musiał brać czynny udział w życiu towarzyskim i publicznym, że był nie tylko pożądanym dla dowcipu i wymowy, i ogłady obyczajowej gościem, ale
też chętnie słuchanym doradcą i mówcą na obchodach i zebraniach.
Czy w młodości swej służył wojskowo — nie wiemy; później brał, o ile się zdaje, udział w pospolitym ruszeniu w czasie wojen kozackich i szwedzkich; sceny wojenne i obrazy
obozowego życia w _Wojnie cliocimskiej _są nakreślone tak żywo, drobiazgowo i z takim realizmem, że tylko osobiste wrażenia i własne doświadczenie mogło dostarczyć poecie tych
barw i rysów.
Wojny i wypadki z epoki 1648 do 1668 r. musiały naturalnie wywrzeć wielki wpływ na Potockiego.
Wpływ ten przecie podziałał nie tyle na umysł, ile na serce; zamiast zburzyć dawniejsze pojęcia i dać początek układowi nowych grup, podniecił jedynie patriotyzm i ducha
religijnego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Podlahy jsou v přízemí betonové v patře z
    https://lwowek-slaski.szamba-z-certyfikatem.pl
    studio kopiowania ślask

Menu:

Reklama: